Kahuda Václav

Motto:
„… Je tolik nenarozených příběhů. Ó ty žalostné sbory mezi kořeny, ty navzájem se překřikující povídačky, ty nevyčerpatelné monology uprostřed náhle propukajících improvizací! Bude dost trpělivosti k naslouchání? Před nejstarší vyslechnutou historkou byly jiné, které jste neslyšeli, byli bezejmenní předchůdci, nepojmenované romány, obrovské, bledé a monotónní epopeje, beztvaré byliny, neforemné kadluby, giganti bez obličejů zaléhající obzor, temné texty k večerním dramatům oblak a ještě dále — knihy-legendy, knihy nikdy nenapsané, knihy-věční nápadníci trůnu, bludné a svržené knihy in partibus infidelium…“ Bruno Schulz

* 1965 Praha, prozaik

V druhé polovině osmdesátých let založil spolu s kamarády Oscarem Rybou, Skiollem Podragou a Františkem Skořem (lidé okolo branické restaurace Na staré kovárně a hudební skupiny Tři sestry) samizdatový poetický sborník tzv. Almanachy (vycházeli jednou ročně v letech 1985–89).

Na začátku devadesátých let spolupracoval s Emilem Haklem, Václavem Bidlem a dalšími v revue Moderní analfabet. Dále publikoval v Iniciálách, Literárních novinách, Hostu, Welesu, atd. Dlouhodobě spolupracuje s časopisem Tvar.

V současnosti spolupracuje s Igorem Malijevským na pořadu Večerní škola pro ČRo Vltava.