Linhart Patrik

Patrik Linhart (1975), prozaik, básník, performer a filmový herec. Vystudoval ekonomické inženýrství na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (v letech 1993–
1998), vystřídal řadu zaměstnání (od vrátného po učitele ekonomie). Dnes ve svobodném povolání. Žije a tvoří v severočeském Duchcově.